01 / 01

Edifici Carrer Palencia

Lloc : Rubí
TOTAL D’HABITATGES: 12 HABITATGES UNIFAMILIARS

CARRER PALENCIA 36-64