01 / 01

Edifici Carrer Gipuzcoa

Lloc: Rubí
TOTAL D’HABITATGES: 24 HABITATGES UNIFAMILIARS

CARRER GIPUZCOA DEL 4 AL 48