01 / 01

Motiu i disseny

SÒL AMB REPERCUSSIONS BAIXES
AUGMENT DE LA DEMANDA PRODUCTE NOU ACABAT
PRODUCTE FINAL COMPETITIU I DE QUALITAT
RESTRICCIONS FINANCERES PER LA COMPRA DEL SÒL I FINANÇAMENT PROMOCIÓ
SOCIETAT VEHICLE CAPITALITZADA INVERSIÓ MÀXIMA DEL 30% DEL PROJECTE
MENOR COMPETÈNCIA OBRA NOVA

Conclusió

SOCIETAT VEHICLE CAPITALITZATTRONC3PROMOTOR CAPITALITZAT
COMPRA DEL SÒL BAIXA REPERCUSSIÓPRODUCTE FINAL COMPETITIU I DE QUALITATÈXIT DE VENDESRENDIBILITAT ESPERADA
 • Som una empresa experta en Project Management immobiliari ubicada a Barcelona. Oferim un ampli ventall de solucions pels nostres inversors, que s’inicia amb la identificació d’actius i conclou amb la promoció i gestió dels mateixos fins a l’entrega final als nous clients.
 • Estem contínuament identificant i analitzant actius immobiliaris per a oferir als nostres clients i la seva posterior promoció i desenvolupament.
  • Ofrerim “control” d’aquests actius.
  • Calculem i gestionem els costos i les vendes del projecte, proposant només la compra d’aquell sòl que la seva repercussió sigui competitiva i el preu final dels habitatges / locals comercials permet obtenir un bon marge.
  • Degut a la nostra gestió activa, oferim projectes amb TIR molt atractives, gestió controlada de temps i àmplies reserves davant d’imprevistos.
 • La nostra companyia té la capacitat d’augmentar significativament la mida de la seva cartera gràcies a l’extensa xarxa de contactes entre els diferents agents que intervenen en el sector.

Des de TRONC3 oferim als nostres clients una gestió integral, identificant els sòls que seran promoguts i dissenyats i creant la societat vehicle corresponent. Dins del pla d’inversió i la seva posterior planificació financera, s’adquirirà el sòl per l’inversor, seleccionant els millors arquitectes, empreses constructores, agents immobiliaris i entitats financeres, que participaran en el Projecte.

La majoria de les nostres propostes d’inversió ocil•len entre els 500.000 € i els 3.000.000 € d’aportació de capital (Aquesta inversió correspondria a promocions entre 10 i 60 unitats residencials). Aquests imports no són limitatius, doncs donada la nostra experiència en el sector, TRONC3 pot gestionar projectes d’una dimensió econòmica més elevada.

Comptem amb un equip propi de professionals especialitzats en la gestió d’aquests tipus de projectes, així com una estructura àgil, amb externalització de part de les nostres activitats, especialment la construcció, els projectes d’arquitectura i la xarxa de comercialització.

Des del primer moment TRONC3 alinea els seus interessos amb els dels seus inversors oferint una estructura de comprensió dual. Sempre en funció de la mida del Projecte els nostres honoraris es subdivideixen en 2 apartats:

 • Fixes: del 3 al 5,5% de la totalitat dels costos del Projecte en funció del volum i de la complexitat.
 • Variable / èxit: aquests honoraris (“success fee”) segueixen una estructura en escala de manera que, una vegada determinats i acordats per les parts, només començarà a percebre’s quan:
  • L’actiu estigui acabat i les vendes se situïn per sobre del 70%
  • L’escripturació dels actius, i en conseqüència la seva tresoreria, permetin que l’accionista pugui percebre a compte del resultat final una rendibilitat neta del 8%

DISSENY DE LA INVERSIÓ

PERÍODE DE 18 A 30 MESOS
ACCIONISTES
(ESTRUCTURA SOCIETAT ÚNICA)
Capital Inicial
SOCIETAT VEHICLE
Gestió TRONC3
TRONC3 Succes Fee
ACCIONISTES
CAPITAL INICIAL + BENEFICIS
ACCIONISTES
(ESTRUCTURA FONS)
Capital Inicial
SOCIETAT
VEHICLE 1
SOCIETAT
VEHICLE 2
SOCIETAT
VEHICLE 3
SOCIETAT
VEHICLE "N"
Gestió TRONC3
TRONC3 Succes Fee
ACCIONISTES
(SOCIETAT MARE)
CAPITAL INICIAL + BENEFICIS

Contacta amb nosaltres

contacte
C. de Provença, 290 entlo. 2B
08008 Barcelona
(+34) 93 856 48 93
¡Gracias por enviarnos tu mensaje! En breve contactaremos contigo.
No se ha podido enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo más tarde.